ISO 14001 certifikát environmentu

Systém riadenia environmentu je zameraný na elimináciu negatívnych vplyvov na životné prostredie. V národnom / lokálnom merítku a v globálnom / nariadenia EÚ.

Zaistíme Vám všetky nutné činnosti spojené so získaním certifikátu systému environmentálneho riadenia. Norma ISO 14001 špecifikuje požiadavky na systém environmentálneho riadenia tak, aby organizácii umožnila formulovať politiku a stanoviť ciele, ktoré zahrnú zákonné požiadavky a informácie o významných environmentálnych dopadoch. Týka sa tých environmentálnych dopadov, ktoré môže organizácia riadiť a o ktorých sa predpokladá, že na ne môže mať nejaký vplyv. Základná požiadavka: zaviesť, dokumentovať, uplatňovať a udržiavať systém environmentálneho riadenia (EMS) a neustále ich zlepšovať.

 

Mám záujem

Kontaktujte nás

ISO CERT, s.r.o.
Kopčianska 10
Email: isocert@isocert.sk
851 01 Bratislava

Kontaktná osoba: Martin Repáč
Telefón: 0915 111 228