ISO 9001 certifikát kvality

ISO 9001 je univerzálna medzinárodná norma, ktorá sa zaoberá kvalitou. Systém manažérstva kvality (QMS), ktorý sa zavádza a následne certifikuje (kontroluje) podľa normy ISO 9001 je možné zaviesť do akejkoľvek spoločnosti.

Zaistíme Vám všetky potrebné činnosti spojené so získaním certifikátu riadenia kvality výroby a služieb podľa STN EN ISO 9001:2009. Norma ISO 9001 špecifikuje požiadavky na systém riadenia kvality v organizáciách, ktoré chcú a potrebujú preukázať svoju schopnosť trvale poskytovať produkty v súlade s príslušnými predpismi a požiadavkami zákazníkov, a ktoré sa usilujú o zvyšovanie spokojnosti zákazníka. Základná požiadavka: zaviesť, dokumentovať, uplatňovať a udržiavať systém riadenia kvality (SMK) a neustále ho zlepšovať.

 

Mám záujem

Kontaktujte nás

ISO CERT, s.r.o.
Kopčianska 10
Email: isocert@isocert.sk
851 01 Bratislava

Kontaktná osoba: Martin Repáč
Telefón: 0915 111 228