OHSAS 18001 certifikát bezpečnosti

Norma hodnotenia ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci. Udáva požiadavky na systém manažérstva BOZP, aby organizácii zlepšila jej výkonnosť a umožnila riadiť a vyhodnocovať riziká.

Zaistíme Vám všetky nutné činnosti spojené so získaním certifikátu OHSAS 18001. Špecifikácia OHSAS 18001 uvádza požiadavky na riadenie rizík pre BOZP. Skutočnosť, že disponujete certifikátom OHSAS 18001 dáva Vašim klientom na vedomie, že máte výrazný záujem na ochrane svojich pracovníkov. Systém riadenia Vám umožní kontrolovať Vaše riziká pre bezpečnosť práce a ochranu zdravia pri práci zdokonaľovať bezpečnosť v podniku a vytvárať bezpečné prostredie pre súčasných pracovníkov a dodávateľov. Certifikát OHSAS 18001 Vám pomôže prilákať kvalifikované a teda i náročné pracovné sily a zlepší Váš imidž nielen na trhu práce, ale umožní systémové ošetrenie dodržovania platných právnych požiadaviek v tejto oblasti.

 

Mám záujem

Kontaktujte nás

ISO CERT, s.r.o.
Kopčianska 10
Email: isocert@isocert.sk
851 01 Bratislava

Kontaktná osoba: Martin Repáč
Telefón: 0915 111 228