Logo
Print this page

Systém manažérstva kvality (SMK)

Systém manažérstva kvality (SMK)

Zaistíme Vám všetky potrebné činnosti spojené so získaním certifikátu riadenia kvality výroby a služieb podľa STN EN ISO 9001:2009. Norma ISO 9001 špecifikuje požiadavky na systém riadenia kvality v organizáciách, ktoré chcú a potrebujú preukázať svoju schopnosť trvale poskytovať produkty v súlade s príslušnými predpismi a požiadavkami zákazníkov, a ktoré sa usilujú o zvyšovanie spokojnosti zákazníka. Základná požiadavka: zaviesť, dokumentovať, uplatňovať a udržiavať systém riadenia kvality (SMK) a neustále ho zlepšovať.

 Mám záujem

© ISO CERT 2016